Overflatebehandling

For å oppnå stadig høyere kvalitet på våre produkter har vi investert i et «state of the art» overflatebehandlingssystem som består av slyngrensing, forbehandling og pulverlakkering.

Slyngrensing

  • For å gi best mulig vedheft av lakken blir samtlige av våre produkter Slyngrenset (automatisk sandblåsing) før lakkering. Dette runder skarpe kanter og fjerner alt av glødeskall fra skjæring og sveising. Samtidig sikrer det en ideell ruhet i overflaten for at lakken skal få optimal vedheft og samtidig ha den overflaten våre kunder forventer
  • Maks størrelse på oppheng: 4000mm x 1600mm x 1800mm

Forbehandling

  • Forbehandlingen for lakkering er en tretrinnsprosess med avfetting, jernfosfatering og passivering.

Lakkering

  • Pulverlakk påføres i en moderne pulverboks med gjenvinning. Produktene kjøres deretter gjennom en herdeovn med oppvarming til 200 grader C før de går til montasje.
  • Hovedmengden av lakk påføres automatisk og operatør utfører ” kontrollakkering” på steder som erfaringsmessig får dårlig dekning. Overskuddspulver samles opp og gjenbrukes automatisk.

Miljøvennlig overflatebehandling

  • Vi benytter en fullsirkulær pulverlakk-boks der overskuddspulver samles opp og gjenbrukes automatisk, samtidig som det ikke benyttes løsemidler i lakkerings-prosessen.
  • Forbehandlingen er systemet fullsirkulært ved at det er montert et inndamper-anlegg for brukt prosessvann slik at vi kan gjenbruke dette og ikke har utslipp til overflatevann eller kommunalt nett fra lakkanlegget. Dette systemet sikret også at vi tilfører forbehandlingsanlegget filtrert stabilt prosessvann som igjen sikrer kvaliteten på forbehandlingen