Bærekraft

Fokus på bærekraft og miljø – vi kan gi vårt bidrag


Vårt ansvar for våre ansatte – Et bærekraftig arbeidsmiljø og muligheter til videreutvikling
  • Vi fokuserer både på utdanning av fagarbeidere og på at våre ansatte skal få videreutvikle seg og legger til rette for dette
  • Vi fokuserer på at alle ansatte – uavhengig av kjønn, opprinnelse etc. skal ha like muligheter til å utvikle seg i bedriften
Vårt ansvar for miljøet – unngå alle unødvendige og utilsiktede utslipp
  • Vi opererer vår produksjon og overflatebehandling uten utslipp til vann/jord
  • Våre produkter produseres i en høyere kvalitet som varer lengre
  • Vi produserer i Norge – for det nordeuropeiske markedet – dette reduserer behovet for transport
Vårt ansvar for våre produkter og hvordan de produseres
  • Kontinuerlig fokus på reduksjon av energiforbruket i forbindelse med vår produksjon
  • Vårt ansvar for å utnytte de resursene vi benytter slik at unødvendig prosessering unngås
  • Vi skal hele tiden arbeide for å minimere avfall, resirkulere der det går, og følge regelverk