Åpenhetsloven

  • Åpenhetsloven skal sikre at bedriftene arbeider for å fremme respekten for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
    • Loven skal sørge for at allmenheten har tilgang til informasjon om bedriftenes arbeid med saker som angår disse temaene
  • Duun Industrier er avhengige av våre leverandører for å kunne utføre vårt arbeid og levere våre produkter til kundene.
  • Duun Industrier baserer vårt arbeid og våre forretningsforhold på tillit og åpenhet mot våre leverandører, kunder og offentlige instanser. Vi forventer at disse også deler våre holdninger til etikk og etterlevelse av lover og regler.
  • Våre leverandører og avtalepartnere skal respektere grunnleggende krav til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø.
    • For å sikre dette forventes våre leverandører å sette seg inn i og signere vår leverandørerklæring som inkluderer våre grunnforventninger under disse temaene
Duun – Leverandørerklæring