Vi gjør vanlige ting uvanlig bra!

Vi ble etablert i 1956 og vi utvikler, designer og produserer alle våre produkter ved eget fabrikkanlegg her i Åsen i Trøndelag og markedsfører disse via utvalgte forhandlere.


Et av våre ledende prinsipp er å tilby nye og bedre løsninger og produsere disse mest mulig rasjonelt.

Vi gjennomfører våre konstruksjoner og produktdokumentasjon med utgangspunkt i tredimensjonale dataverktøy. Dette reduserer utviklingstid og sikrer en bedre forhåndskontroll av våre konstruksjoner før produksjon. Vi samarbeider tett med praktiske brukere under utforming av nye produkter.

 

«Made in Norway» produksjonsteknologi og produksjonskompetanse

Vi har lang erfaring med moderne produksjonsteknologi i form av laserskjæring, cnc-styrt knekking, cnc-styrte maskiner (dreiing og fresing) med robotbetjening, flere robotsveiseanlegg, automatisert slyngrensing og pulverlakkering med automatikk. Dette gir grunnlag for høy kvalitet og slitestyrke og reduserte kostnader.

 

Materialteknologi

Vi arbeider hele tiden med å utnytte nyvinninger i stålkvaliteter og de aller fleste av våre produkter framstilles i høgfaste stålkvaliteter. Dette for å gi en høyest mulig deformasjonsstyrke. Våre investeringer i produksjonsutstyr er også tilpasset dette.

Dagens produktprogram består av traktordrevne gjødselpumper, propellomrørere, traktorskjær, sandstrøere, snøfresere, vedmaskiner og utstyr i tillegg til underleveranser.

DOKUMENTASJON