Maskinering

Fresing og dreiing

Vi har både manuelle og CNC styrte maskineringsmaskiner, og kan ta oppdrag på både dreiing og fresing.

Dreiing
  • Vi har 2 styrte dreibenker med automatisk verktøyveksling og mulighet for robotisert drift. I tillegg har vi to manuelle benker for enklere maskinering.
  • Maks dreilengde: 1500mm
Fresing
  • Vi har en styrt 3 akset maskineringssenter med automatisk verktøyveksling. Til denne har vi også mulighet for å sette inn en styrt rotasjonsakse.
  • Maks størrelse på arbeidsstykke: 1500mm x 650mm x 650mm