VM420

Dokumentoversikt

Dokument nr Beskrivelse Snr f.o.m. Snr t.o.m.
4120-I001Instruksjonsbok09001Last ned
4120-I002Instruksjonsbok12001Last ned

Dokument nr Beskrivelse Snr f.o.m. Snr t.o.m.
4120-R025Reservedelskatalog1123112070Last ned
4120-R026Reservedelskatalog1207112130Last ned
4120-R027Reservedelskatalog1213112140Last ned
4120-R028Reservedelskatalog12141130000Last ned
4120-R030Reservedelskatalog130001130010Last ned
4120-R031Reservedelskatalog130011160030Last ned
4120-R032Reservedelskatalog160031180000Last ned
4120-R033Reservedelskatalog180001Last ned

Sag

Dokument nr Beskrivelse Snr f.o.m. Snr t.o.m.
4120-S005Sagmotor går, men sagmating fungerer ikke normalt09001Last ned
4120-S006Sagmotor starter når knivløft betjenes09001Last ned
4120-S007Sagmotor mister effekt09001Last ned
4120-S018Sag går ikke langt nok ned under kapping09001Last ned
4120-S017Flytte reguleringsventil for sag0900109025Last ned
4120-S016Skadet/defekt sagmotor0900109045Last ned
4120-S012Sagbevegelse og innmating kan skje samtidig0900109025Last ned
4120-S020Sverdet returnerer ikke etter gjennomført saging, men sagmotoren stopper som normalt09001Last ned
4120-S021Justering vinkel sverd09001Last ned
4120-S027Hastighetsreguleringen av sagsverdet fungerer ikke09001Last ned
4120-S029Kraftreguleringen av sagsverdet fungerer ikke09001Last ned

Klyver

Dokument nr Beskrivelse Snr f.o.m. Snr t.o.m.
4120-S008Klyvestempel returnerer sakte09001Last ned
4120-S023Klyvestempel går ikke tilbake09001Last ned
4120-S009Klyver starter ikke09001Last ned
4120-S009Klyver går kontinuerlig09001Last ned
4120-S010Lite kraft i knivløft09001Last ned
4120-S009Klyvestempel siger frem09001Last ned
4120-S014Klyveren regulerer ikke mellom kraftgang og ilgang09001Last ned
4120-S004Vedlikehold og justering av klyvemekanisme09001Last ned
4120-S022Slange til fremre port på klyvesylinderen er skadet, eller ødelagt0900109135Last ned
4120-S028Oppgradering av klyvemekanismen09001130010Last ned

Innmaterbånd

Dokument nr Beskrivelse Snr f.o.m. Snr t.o.m.
4120-S002Hastighetsregulering innmaterbånd09001Last ned
4120-S024Innmaterbåndet må byttes09001Last ned

Transportbånd

Dokument nr Beskrivelse Snr f.o.m. Snr t.o.m.
4120-S019Gummitetning klyvemodul / transportbånd0900109046Last ned
4120-S003Transportbånd går sakte under saging09001Last ned
4120-S031Transportbånd stopper09001170075Last ned

Stokkstopper

Dokument nr Beskrivelse Snr f.o.m. Snr t.o.m.
4120-S018Utbedring utslag stokkstopper0900109085Last ned

Hydraulikk

Dokument nr Beskrivelse Snr f.o.m. Snr t.o.m.
4120-S001Spesifikasjon ventilinnstillinger09001Last ned
4120-S013Lekkasje påfyllingslokk hydraulikktank0900109085Last ned
4120-S030Varmgang i maskinens hydraulikkLast ned

Betjening

Dokument nr Beskrivelse Snr f.o.m. Snr t.o.m.
Justering av joystick
4120-S015Ingen virkning ved utslag på joystick09001Last ned
Joystick utbedring

Elektrisk

Dokument nr Beskrivelse Snr f.o.m. Snr t.o.m.
4120-S025Elektromotoren går, men maskina er helt stille.Last ned

Dokument nr Artikkel nr Beskrivelse Snr f.o.m. Snr t.o.m.
4120-M001141209020Fjernbetjening av innmaterbånd09001Last ned
4120-S016141209021Joystickutbedring0900109045Last ned

Dokument nr Beskrivelse Snr f.o.m. Snr t.o.m.
4120-H001Hydraulikkskjema09001Last ned

Dokument nr Beskrivelse Snr f.o.m. Snr t.o.m.
4120-E001El-skjema 400 V09001Last ned
4120-E002El-skjema 230 V09001Last ned

Artikkel nr Beskrivelse Snr f.o.m. Snr t.o.m.
141209020kompl.fjernbetj. innmaterbånd
141209101kompl. transportør
141209107kompl.sylinder 8,5t
141209108kompl.sylinder 11t
141209272knivoppheng sett
141209279kompl.medbringer transportør
141209280kompl.smørepumpe
141209025kompl. Sideregulering transportbånd