VM360

Dokumentoversikt

Dokument nr Beskrivelse Snr f.o.m. Snr t.o.m.
4130-I001Instruction manual1000112000Last ned
4130-I002Instruksjonsbok12001Last ned

Dokument nr Beskrivelse Snr f.o.m. Snr t.o.m.
4130-R009Reservedelskatalog0900110005Last ned
4130-R010Reservedelskatalog1000610035Last ned
4130-R011Reservedelskatalog1003612020Last ned
4130-R013Reservedelskatalog1202112030Last ned
4130-R014Reservedelskatalog130001130010Last ned
4130-R015Reservedelskatalog130011130060Last ned
4130-R016Spare parts catalogue130061Last ned

Sag

Dokument nr Beskrivelse Snr f.o.m. Snr t.o.m.
4130-S001Sagkjede tar i maskinstativ og deksel.0900111031Last ned
4130-S002Sponutblåset tetter seg09001130060Last ned
4130-S003Sagkjeden stopper ikke09001Last ned
4130-S004Sagkjeden starter ikke09001Last ned

Klyver

4130-S006 Klyver fungerer ikke normalt 09001 NOR
4130-S005Vedlikehold og justering av klyvemekanisme09001NORLast ned

Dokument nr Beskrivelse Snr f.o.m. Snr t.o.m.
4130-H001Hydraulikkskjema10001Last ned