PO70

Dokumentoversikt

Dokument nr Beskrivelse Snr f.o.m. Snr t.o.m.
3210-I001Instruksjonsbok04001Last ned

Dokument nr Beskrivelse Snr f.o.m. Snr t.o.m.
3210-R001Reservedelskatalog04001Last ned

Dokument nr Beskrivelse Snr F.o.m Snr T.o.m
3210-S001Skifte propell04001
3210-S002Bytte lagrene i lagerhuset04001
3210-S003Bytte midtre plastlager04001
3210-S004Bytte plastlagrene nede mot propell04001
3210-S005Bytte akseltapp på drivakselen04001