Gjødselutstyr

Duun gjødselpumper et begrep!
Etter lanseringen i 1991 har Duun Gjødselpumper vært en stor suksess og erobret en stor markedsandel og mange meget fornøyde kunder. Erfaringen fra alle disse årene har vi tatt med oss i stadige forbedringer av våre pumpeløsninger. Pumpene har fått bedre ytelse og bruksegenskaper sammenlignet med konvensjonelle og enklere løsninger. Vi har tatt i bruk nye teknikker innenfor dataassistert konstruksjon og benyttet personell med spisskompetanse innenfor pumpekonstruksjon ved det Tekniske Universitet i Norge. For å få det beste resultatet har vi fortsatt valgt de beste løsningene med hensyn til design og materialvalg. Store ressurser er benyttet til formverktøy og bruk av nye materialer som gir bedre levetid og bedre funksjon.

Under hele utviklingsperioden har vi hatt nært samarbeid med brukere i nærmiljøet og bygget inn praktiske erfaringer i sluttproduktet. Vår tilgang til den mest moderne produksjonsteknologien har gitt oss muligheter til å bygge inn ønskede egenskaper i våre pumper.Vår suksess i markedet bekrefter at produktet oppfyller kravene til funksjonalitet og ytelse.