Satser på utvikling av Gjødselsortimentet

Duun Industrier as har inngått en samarbeidsavtale med Felleskjøpet Agri om å forhandle og videreutvikle produktsortimentet innenfor håndtering av husdyrgjødsel.

Duun industrier har hatt et langvarig forhold til A-K Maskiner for hele produktsortimentet. Den nye avtalen med Felleskjøpet Agri kommer i tillegg til dagens samarbeid med A-K Maskiner, som ikke påvirkes direkte av avtalen.

Duun Industrier ønsker å utvikle seg med et bredere produktspekter innen gjødselhåndtering. Den delen av gjødselmarkedet som er voksende er faste gjødselinstallasjoner, et segment som har tette koblinger mot I-mek.  Ettersom vår nåværende forhandlerkjede A-K Maskiner ikke lengre er aktive innen I-mek så vi et behov for en ny samarbeidspartner som er betydelig innen dette området.

Felleskjøpet er Norges største på prosjektering og bygging av nye fjøs, og når muligheten bød seg for en samarbeidsavtale var dette den naturlige partneren for Duun. I forbindelse med avtalen er det naturlig at Felleskjøpet Agri får full tilgang til å forhandle alle gjødselmaskiner fra Duun Industrier. Avtalen med Felleskjøpet trer i kraft fra 1. Januar 2018.

Faktaopplysninger om Duun Industrier og gjødselhåndteringsutstyr:

Siden midten av 50-tallet har Duun Industrier, med hovedsete i Åsen i Nord-Trøndelag, utviklet, designet og produsert blant annet frontlasterustyr, traktorskjær, vedmaskiner, beitepussere og gjødselmaskiner.

Siden lanseringene av gjødselpumper i 1991 og propellomrørere i 2002 har Duun utviklet sine løsninger basert på behov og krav fra kunder samt erfaring. Resultatet er økt markedsandel og fornøyde kunder.

– Gjødselhåndtering i form av omrøring og lasting er tunge oppgaver i utfordrende miljøer. Dagens maskiner må tilfredsstille behovet for økt kapasitet, driftssikkerhet og kostnadseffektivitet. Mange års erfaring og stadig videreutvikling sikrer at Duun gjødselmaskiner ivaretar dette.

Både pumpene og omrørerne har økt i ytelse og bruksegenskaper sammenlignet med konvensjonelle og enklere løsninger. Duun har tatt i bruk de tekniske muligheter som ligger innenfor dataassistert konstruksjon og strømningsberegninger. Et langvarig samarbeid både med NTNU for spisskompetanse innenfor strømningsteknikk og sluttbrukere i nærmiljøet som sammen har sørget for at både teoretiske og praktiske erfaringer er bygget inn i sluttproduktet.