Slyngrensing

For å oppnå stadig høyere kvalitet på våre produkter har vi gjennomført en omfattende oppgradering av vårt overflatebehandlingssystem

For å gi best mulig lakkfeste bli nå samtlige av våre produkter sandblåst før lakkering. Dette ved en investering i slyngrenseanlegg som automatisk transporterer delene gjennom et blåsekammer og får disse sandblåst før de går videre på conveyoren inn til forbehandling og lakkering. Anlegget ble installert høsten 2010 og i ettertid har vi faset inn sandblåsing av samtlige produkter ved bygging av spesielle oppheng for alle detaljer som vi produserer.  Dette har gitt nyttige kunnskaper med hensyn til optimal utforming for automatisert overflatebehandling.