Lakkering

Slitesterk lakk
Forbehandlingen for lakkering er en åttetrinnsprosess med avfetting, jernfosfatering og passivering.
Etter forbehandling påføres pulverlakken i en moderne pulverboks med gjenvinning. Produktene kjøres deretter gjennom en herdeovn med oppvarming til 200 grader C før de går til montasje

Hovedmengden av lakk påføres automatisk og operatør utfører ”kontrollakkering” på steder som erfaringsmessig får dårlig dekning. Overskuddspulver samles opp og gjenbrukes automatisk . Systemet er miljøvennlig ved at det ikke benyttes løsemidler i lakkeringsprosessen.

 

Miljø

For å sikre en stabil vannkvalitet er det installert en ny filterløsning for inngående prosessvann til lakkanlegget.
I tillegg er det montert et inndamperanlegg for brukt prosessvann slik at vi ikke har utslipp til kommunalt nett fra lakkanlegget.
Dette medfører større miljøgevinster ved at vi både kan redusere vannforbruk og samtidig fjerne utslipp av prosessvann.