Servicesystem

Servicesystem-diagnosesystem

Vi gjennomfører fortløpende forbedrings- og utviklingstiltak i takt med tilbakemeldinger og testresultater. Vi har samlet alle tiltak i form av servicemeldinger som beskriver feilen og aktuelle tiltak for å utbedre denne med illustrasjoner. Dette gjelder hele produktprogrammet, både nye og gamle erfaringer er samlet her og systemet utvikles fortløpende i takt med tilbakemeldinger.

Dette er tilgjengelig hos A-K forhandlerne og direkte fra fabrikken og er et tiltak for å sikre at våre kunder skal ha minst mulig ”nedetid” på sine redskaper og maskiner.Alle maskiner trenger service og vedlikehold og det er avgjørende at du som bruker av produktene får rask hjelp når noe ikke fungerer.

Vi er interesserte i tilbakemeldinger på våre produkter for å forbedre oss og for å utvikle dette servicesystemet.