Miljøvennlig lakk med spikerfeste

(OPPDATERT 9/22/2011 7:56:39 AM)

Som et ledd i våre bestrebelser på å oppnå stadig høyere kvalitet på våre produkter har vi nå fullført en omfattende oppgradering av vårt lakkeringssystem.

For å gi et best mulig lakkfeste blir nå samtlige av våre produkter sandblåst før lakkering.
Løsningen er en investering i slyngrenseanlegg som automatisk transporterer delene gjennom et blåsekammer og får disse sandblåst før de går videre på conveyoren inn til forbehandling og lakkering.
Anlegget ble installert høsten 2010 og i ettertid har man faset inn sandblåsing av samtlige produkter ved bygging av spesielle oppheng for alle detaljer som vi produserer.
Dette har vært en omfattende prosess med produktjusteringer for å få til best mulig rensing.

Slitesterk lakk
Forbehandlingen for lakkering er en åttetrinnsprosess med avfetting, jernfosfatering og passivering.
Etter forbehandling påføres pulverlakken i en moderne pyulverboks med gjenvinning. Produktene kjøres deretter gjennom en herdeovn med oppvarming til 200 grader C før de går til montasje.

Miljøvennlig
Hele systemet operer uten løsemidler og anlegget har ikke den typiske lakklukta.
En annen miljøgevinst er at all lakken som benyttes (pulver) blir gjenvunnet og brukt opp fullstendig dvs. ikke noe spill.
Gevinsten for arbeidsmiljøet er at tunge manuelle prosesser (sliping og avgrading) nå blir utført automatisk og reduserer den fysiske belastningen vesentlig.

Forbedret vannkvalitet og null utslipp
For å sikre en stabil vannkvalitet har vi installert en ny filterløsning for inngående prosessvann til lakkanlegget.
I tillegg er det montert et inndamperanlegg for brukt prosessvann slik at vi ikke har utslipp til kommunalt nett fra lakkanlegget.
Dette medfører større miljøgevinster ved at vi både kan redusere vannforbruk og samtidig fjerne utslipp av prosessvann.